ธนาคารกรุงศรี
✅เลขบัญชี 5941241169
✅ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย
✅เลขบัญชี 0241686310
✅ประเภทออมทรัพย์

ธนาคาร ไทยพานิช
✅เลขบัญชี 2644173186
✅ชื่อบัญชี บริษัท บี เอ็น กรุ๊ป จำกัด
✅เบอร์พร้อมเพย์ 0955545815

✅ชื่อ นางอาริสา บุญนะ
✅เบอร์พร้อมเพย์ 0955545815